Přeskočit na obsah

Poskytujeme vzdělávací materiály bez stigmatizace, zatajování a zkreslování

Průzkum témat spojených s drogami

Kultivujeme racionalitu ve veřejné diskuzi o drogách

Naplňujeme vizi Václava Havla...

„Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických.“
Václav Havel, 1.1. 1990

...protože věříme, že lidi mají mít přístup ke vzdělání i v tématech obtížných a společensky tabuizovaných.

Co to je Knihovna drog?

Vzdělání

Snažíme se vytvořit společnost, která rozumí tématům spojeným s drogami a je o nich schopna vést moudré diskuze. Bezpodmínečné vzdělání přístupné všem.

Výzkum

Kvalitu vzdělání zajišťujeme našim vlastním výzkumem... čteme, sbíráme informace, opatrně je promýšlíme a jsme otevření kritice. Skvělý učitel je i skvělým studentem.

Prospěch

Doufáme, že naše práce pomáhá lidem zlepšit kvalitu životů svých, jejich blízkých i spoluobčanů. Vývoj je neustálý a moudrý člověk se ho snaží opatrně řídit.

Nejnovější příspěvky