Přeskočit na obsah

Orientační plány pro vývoj KD

Podle zájmu veřejnosti a finanční podpory může Knihovna Drog růst, o co se také budeme snažit. Zajištění finančního příjmu umožní Davidovi vkládat více času do svého vysněného projektu – obsah KD se tak může stát různorodější a kvalitnější.

Zde budou nastíněny orientační milníky a prvotní nápady pro budoucí vývoj. Je možné, že se časem jisté aspekty změní.

Zde je Davidova prvotní vize…

Čistý příjem: 4,000 Kč
 
Čistý příjem: 13,000 Kč

KD začne dělat své vlastní výzkumy na území ČR více regulérně a podrobněji. Veřejným sdílením výsledků rozšíříme generaci znalosti o drogových otázkách českého lidu.

Konkrétně se může jednat o cestování po Česku a sbírání dat skrze rozhovory a interakci s českými rodinami zasaženy problematickým užíváním drog nebo s českými terapeuty, vědci, aktivisty a politiky zabývající se drogovou tématikou. Po analýze takovýchto dat naše výsledky sdělíme veřejně. Pokud možno, chtěli bychom i některé výzkumy zpracovat do dokumentárních filmů.

Abychom byli schopni drogové problémy naší společnosti adekvátně vyřešit, musíme si jich nejdříve být vědomi a co nejlépe je chápat.

Čistý příjem: 40,000 Kč

S touto částkou se KD bude moct dát do vývoje, implementace a podpory systematických řešení drogových otázek a problémů, kterými se obyvatelé Česka zabývají. Zde se tedy už nebude jednat o pouhé mluvení o problému, ale jeho přímé praktické řešení.

Tato řešení budou postavena na porozumění, které nám vašimi příspěvky pomáháte kultivovat skrze vlastní a lokální výzkum (viz. milník 2). Řešení taktéž budou inspirována mezinárodním vědeckým poznáním a příklady ze světa, které jsou vědci označovány jako špičkové.

Výběr konkrétních řešení, do kterých bude KD investovat čas a peníze, vždy projde důkladným a transparentním procesem rozhodování, do kterého bude zapojena i veřejnost (vy!).

Tímto krokem kompletně naplňujeme vizi Václava Havla, ze které Knihovna Drog vychází – všestranně vzdělaný lid, který demokraticky a spravedlivě řeší své problémy.