Skip to content

Něco o zakladateli​

David studuje společenské vědy na zahraniční univerzitě, která klade důraz na projektové práce a interdisciplinaritu…

Roky pracováním na studentských projektech jsem zdokonalil své vědecké dovednosti. Mimo teoretické znalosti tedy mám zkušenosti se čtením, psaním a rozebíráním akademických papírů. Užíváním kvalitativních i kvantitativních metod pro sběr i analýzu dat. A taktéž třeba kritickou reflexi nad vlastní rolí jako vědec a vybranou metodologií, filozofií atd.

Společenské vědy obsahují řadu disciplín (např. sociologii, politologii, ekonomiku a psychologii) a každá z nich poskytuje specifickou perspektivu na společenské téma, jako třeba užívání drog. Interdisciplinarita se snaží tyto specifické perspektivy kombinovat, ať jsme schopni chápat témata komplexně, skrze několik úhlů pohledu.

Život v zahraničí a se studenty z různých koutů Evropy mi také pomáhá v získávání zajímavých zkušeností a rozšiřování mých obzorů.  

Tyto zkušenosti aplikuji v práci pro Knihovnu Drog a tím je dále zdokonaluji.

Mám rád tančení, zpěv, improvizaci, otužování, jógu a meditaci. Během každodenního života se učím z příběhů lidí, internetu, sociálního dění, přírody a mých vnitřních procesů.

Značné úsilí se snažím věnovat vůči uskutečnění vize lidstva jako harmonické globální komunity. 🙂