Přeskočit na obsah

KD a zákon proti šíření toxikomanie

Český trestní zákoník říká: “Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.” (část druhá / hlava VII / díl 1 / § 287)

Interpretace tohoto zákona není nejvyšším státním zastupitelstvem dodnes vyjasněna, což znamená, že se může aplikovat na široké spektrum aktivit, jako třeba i práci KD. My se snažíme, ať se takto nestane. Potlačení výzkumných a veřejno-vzdělávacích aktivit, které děláme expertně a s dobrou vůlí, by šlo proti českým i mezinárodním demokratickám hodnotám. Jednalo by se o potlačení naší snahy kultivovat občanskou společnost, což je jedna z hlavních ingrediencí zdravé a fungující demokracie.

Duch tohoto zákonu se dá vnímat jako pokus o snížení rizik v drogové problematice. Tato interpretace by dovolila naši práci, ve které aplikujeme strategii snížení rizik. Tato strategie je nyní uznavána mezinárodní vědeckou komunitou i EU jako klíčovou pro řešení drogové problematiky, kteřé je efektivní a informované reálnými důkazy. Potlačení naší práce by mimo jiné indikovalo nezájem správy českého státu jít podle vědeckých důkazů. Tedy dát preferenci této interpetaci zákona a tím ho i vyjasnit.

Pokud vás zajímá, co konkrétně děláme, ať proti nám není použit zákon proti šíření toxikomanie, tak nám pošlete email. Do předmětu prosím zahrňte “šíření toxikomanie”. Totéž můžete udělat pokud nám chcete sdělit, jak tento zákon porušujeme nebo co můžeme upravit pro jeho dodržování.

Ceníme si vzdělaného lidu a otevřené diskuze 🙂