Přeskočit na obsah

Něco o zakladateli​

David studuje společenské vědy na zahraniční univerzitě, která klade důraz na projektové práce a interdisciplinaritu…

Roky pracováním na studentských projektech jsem zdokonalil své vědecké dovednosti. Mimo teoretické znalosti tedy mám zkušenosti se čtením, psaním a rozebíráním akademických papírů. Užíváním kvalitativních i kvantitativních metod pro sběr i analýzu dat. A taktéž třeba kritickou reflexi nad vlastní rolí jako vědec a vybranou metodologií, filozofií atd.

Společenské vědy obsahují řadu disciplín (např. sociologii, politologii, ekonomiku a psychologii) a každá z nich poskytuje specifickou perspektivu na společenské téma, jako třeba užívání drog. Interdisciplinarita se snaží tyto specifické perspektivy kombinovat, ať jsme schopni chápat témata komplexně, skrze několik úhlů pohledu.

Život v zahraničí mi také pomáhá lépe porovnávat situace v Česku. Co je u nás normalizováno a tedy uniká pozornosti? Jak by mohli věci fungovat jinak? Proč má jistá společnost takový vztah k užívání drog a jaké to má výsledky? Nad těmito otázkami se podobně jako jiní vědci rád zamýšlím.

Tyto zkušenosti aplikuji v práci pro Knihovnu Drog a tím je dále zdokonaluji.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.